Kartläggning av hållbarhet i Umeå

Hur ser nuläget ut för hållbarhet och klimatpåverkan i Umeåregionen? Det av de saker som projektet Framtidens Hållbara Industrimiljöer ska titta på under de närmaste månaderna.

Kartläggningen syftar till att få en bild av xxx och yyy, och innehåller en analys av det system som våra industriföretag ingår i. Vi kommer bland annat att titta på hur koldioxidutsläppen ser ut hos i Umeåregionen och hur vi kan mäta oss med övriga delar av Sverige och Europa när det till exempel gäller social progress, innovation och hållbarhet.

Systemanalysen genomförs för att ge en förståelse av nuläget, identifiera vilka områden som är viktigast att jobba vidare med, för att senare kunna se och jämföra vilken effekt den gemensamma hållbarhetssatsningen haft för systemet om några år. Hur har vi gemensamt skapat hållbar förändring och förbättring?

I arbetet samarbetar vi bland annat med ClimateView, det Umeåbaserade företaget som skapat världens första verktyg som är utformat för att hjälpa städer att planera, förstå och visualisera de förändringar som är nödvändiga för att ta itu med klimatkrisen.

Systemanalysen ska ske parallellt med de olika gemensamma hållbarhetsprojekten.