Jämställdhet och mångfald för attraktiva arbetsplatser

Hur ser nuläget ut gällande jämställdhet och mångfald inom Västerbottens industriföretag och vad behövs för att skapa attraktiva arbetsplatser? Det var frågeställningen i den kartläggning av jämlikhetsläget som nu genomförts inom Västerbottens industri- och skogsföretag. Målet var att ringa in viktiga insatser gällande jämställdhet och mångfald inom industrisektorn i Västerbotten framåt. Resultatet färdigställdes hösten 2021 i rapporten ”Attraktiva arbetsplatser i Västerbotten – jämställdhet och mångfald”.

Kartläggningen har genomförts i tre delar:
1) Kartläggning av nuläge samt behov hos industriföretag i Västerbotten
2) Inventering av studier, forskningsläge, erfarenhet och goda exempel runtom i Sverige
3) Förslag på aktiviteter som kan genomföras med industriföretagen i Västerbotten framåt

Uppdraget är ett samarbete mellan Framtidens hållbara industrimiljöer och Skogstekniska klustrets projekt Företagsdriven skogsinnovation och kartläggningen har genomförts av företaget Vkna. En referensgrupp med representanter från Region Västerbotten, Umeå kommun, RISE, Länsstyrelsen och IF Metall har också bidragit i arbetet.

Välkommen till Webinar om Framtidens Attraktiva Arbetsplatser den 13/1 kl.13.00-15.00

För att sprida kunskaperna från arbetet och bjuda in till dialog bjuder nu projektet Framtidens Hållbara Industrimiljöer in till ett digitalt webinar/workshop tillsammans med Vkna. Webinariet är helt kostnadsfritt. Fokus för träffen är lärande och inspiration genom diskussion och kunskapsutbyte, med utgångspunkt i rapporten ”Attraktiva arbetsplatser i Västerbotten”.

Agenda:

-Vkna presenterar resultat från arbetet med kartläggning och rapport.

-Samtal i smågrupper. Genom diskussioner och samtal kopplar vi ihop relevanta frågeställningar, med utgångspunkt i innehållet i rapporten, med nuläget på deltagarnas arbetsplatser. Målet är att genom reflektioner och diskussioner ge nya eller fördjupade insikter, kunskaper och inspiration kring hur vi kan fortsätta driva arbetet med att skapa mer attraktiva arbetsplatser i Västerbotten.

Välkommen att anmäla dig till webinariet här: lars.mikaelsson@umeaenergi.se