Slutkonferens summerade projektet Framtidens Hållbara industrimiljöer

Under tre år har vi inom ramen för projektet Framtidens hållbara industrimiljöer haft förmånen att samverka kring en stor bredd av hållbarhetsfrågor med några av de stora och mindre industrierna i Umeå. Projektet har haft fokus på att ta fram en innovationsprocess och inom ramen för den arbeta med olika Case för att minska CO2-avtryck inom bl.a. transporter, energi, fastighet, produktion. Parallellt har vi även arbetat med att visualisera miljö och energidata samt tagit fram verktyg för att skapa attraktiva arbetsplatser utifrån jämlikhet och mångfald. Två viktiga delmål har varit kompetensspridning samt att skapa en plattform för vidare samverkan.

En del i kompetensspridningen är de rapporter och analyser som tagits fram som finns tillgängliga att ta del av under www.viablebusiness.se/rapporter. Vi har även genomfört två stora konferenser under 2022 där slutkonferensen i november var en höjdpunkt med ett 80-tal deltagare från stora delar av Umeå kommun och Västerbottens näringsliv och industrier. Flertalet spännande talare fanns på plats, däribland den uppmärksammade hållbarhetsentreprenören och författaren Rebecka Carlsson.

Även om projektet Framtidens Hållbara Industrimiljöer tar slut i form av EU projekt vid årsskiftet så finns det en ambition och en samsyn i fortsatt behov av samverkan mellan företag och organisationer. Viable Business Hub utgör även fortsättningsvis en plattform för att ta lärdomar, processer och verktyg vidare för att bidra i utvecklingen av framtidens hållbara industrimiljöer.