Våra partners

Inom ramen för projektet Framtidens Hållbara Industrimiljöer finns en rad olika industripartners som bidrar med tid och pengar till den gemensamma hållbarhetssatsningen. Här är Umeå Energi projektägare, och övriga industripartners är Komatsu Forest, Ålö, Volvo och ABB. I projektet är forskningsinstitutet RISE också en huvudparter och satsningen stöttas även av Umeå kommun, Region Västerbotten, Umeå Universitet, Västerbottens handelskammare, Skogstekniska klustret, Esam och en rad små och medelstora företag inom branschen. Projektet finansieras också av EU via Tillväxtverket.

Inför fortsatt arbete med samverkansplattformen Viable Businss Hub välkomnas fler parter och partners i samverkan för ökad hållbarhet i region, vilket du kan läsa mer om på sidan Bli partner.

Läs mer om våra partners arbete med hållbarhet genom att klicka på respektive företaglogotyp nedan:

PARTNERS