Ny innovationsprocess för hållbar utveckling i samverkan

Hur kan industriföretag av alla storlekar samarbeta för ökad hållbarhet och hitta konkreta och innovativa lösningar på ett smidigt och effektfullt sätt? Det är en av huvudfrågorna som projektet Framtidens hållbara industrimiljöer och satsningen Viable business hub nu utvecklat en process för.

Alla företag, organisationer och offentliga aktörer som deltar i den här samverkanssatsningen tror på att utveckla gemensamma lösningar för de hållbarhetsutmaningar som präglar industrin idag – oavsett vilken bransch man verkar i. Men det kan vara lättare sagt än gjort.

– Samverkan för gemensam utveckling sker i praktiken inte av sig självt – det behövs en gemensam metod eller modell som bidrar att man kan få effekt och konkreta resultat. Annars är det lätt att fastna i fasen där man håller samarbetssamtal och dialog kring olika tänkbara lösningar, utan att få tillräcklig framdrift – eller utan att riktigt veta om det är rätt frågor som man ställer sig, säger Jenny Eklund, processledare och koordinator för Viable business hub 2020-2021, som lett arbetet med att ta fram fungerande modeller och arbetssätt för satsningen.

Ska boosta flödet av koncept för hållbara lösningar

Innovationsprocessen som nu introduceras, bygger på många års erfarenheter kring vad som behövs för att få konkreta resultat av samverkan, och vilka fallgropar som det är lätt att hamna i. Denna modell ska nu testas i skarpt läge i de aktuella case och delprojekt som satsningen producerar, och sedan ytterligare förfinas under projektets gång.

– Struktur och ramar i form av en innovationsprocess behövs för att gå från idé till resultat. Det är dessutom extra värdefullt i den här typen av samverkanssatsningar, där det ofta är en utmaning att få resultat och flöde. Vi vill kunna skapa värde genom ett antal viktiga hållbarhetscase och bli lite av en ”konceptfabrik”, för att på så sätt bidra till ökad hållbarhet i regionen, säger Lars Mikaelsson, innovationsledare på Umeå Energi, som deltagit i processteamet.

Framdrift, ansvar och roller

Modellen adresserar olika aspekter av samverkan och innovation. Grunden är själva innovationsprocessen, som beskriver hur en idé eller ett identifierat behov ska hanteras, analyseras, testas, vidareutvecklas och slutligen implementeras. Under resans gång finns ett antal beslutstillfällen på olika nivåer som ska avgöra om innovationen eller förutsättningarna för att realisera den är tillräckligt lovande, eller om arbetet med frågan ska läggas ner.

Arbetsmodellen löser också andra viktiga frågor som är viktiga att ha klart för sig när många parter är involverade; som vilka roller som ingår i det gemensamma utvecklingsarbetet, vilka deltagande parter (företag eller organisationer) som äger ansvaret för processens framdrift och/eller finansiering i varje skeende och vilka leveranser som förväntas. Till processbilderna finns en tillhörande ”manual” som mer i detalj beskriver skeendet steg för steg.

– Målet är att få till ett smidigt och effektivt arbetsflöde som syftar till att hitta konkreta, värdeskapande och innovativa lösningar på avgörande hållbarhetsutmaningar – som kan vara till nytta för hela regionen. Ökad hållbarhet ska gå hand i hand med ökad affärsnytta, som ska gagna både industriföretagen, samhället och invånarna, säger Jenny Eklund.

Fler röster om modellen

– När det kommer till innovation behöver man en process som både tillåter ett iterativt och gemensamt utforskande kring en problemställning, samtidigt som den ger både styrning mot resultat och med tydliga leveransgränssnitt. Det har varit ledande när vi arbetat fram modellen, säger Johan Granström, affärsutvecklare ABB.

– Vi står inför stora utmaningar att nå de globala hållbarhetsmålen och en avgörande framgångsfaktor är att vi lyckas samverka för att hitta nya tekniska lösningar och affärsmodeller. Den innovationsmodell som vi nu samskapat ger oss förutsättningar att lyckas med detta, tillägger Magnus Stenvall, projektägare för satsningen.

– Vi behöver få ännu större fokus på konkreta resultat i samverkansprojekt, och vi hoppas att det här arbetssättet ska leda till just det, säger Niklas Åström, VD på Ålö i Umeå.