Bli partner

Som partner i Viable Business Hub så blir du en del av ett hållbarhetsnätverk för industiföretag i Umeå- och Västerbottensregionen. Vill du veta mer? Hör av dig till oss för fortsatt dialog!

Kontaktuppgifter hittar du här.

PARTNERS