Framtidens Hållbara Industrimiljöer

Det treåriga EU-projektet Framtidens Hållbara Industrimiljöer ska lägga grunden för hållbarhetssamverkan mellan industriföretagen och offentliga aktörer i Umeåregionen. Syftet är att bidra till en hållbar framtid för samhället, företagen och dess medarbetare.

Projektet har en bred uppslutning. Industriföretagen Umeå Energi, Komatsu Forest, Volvo lastvagnar, Ålö och ABB deltar, liksom forskningsinstitutet RISE, Region Västerbotten, Umeå kommun och Umeå universitet, via Institutionen för informatik. ESAM, Skogstekniska klustret och Västerbottens handelskammare är också partners i projektet, tillsammans med företag som underleverantörerna Nomeko, Jitmech, Ferex, Ilogistics, Rototilt, Cranab och Ume Assistance.

Umeå Energi är projektägare och står för koordinering och framdrift av det treåriga EU- projektet, som pågår 2020–2022. Projektet finansieras både av företagen själva och av offentliga medel från Umeå kommun, Region Västerbotten samt Tillväxtverket och EU.

Målet är att lägga grunden för en helt ny samverkansplattform för hållbarhet inom industrin i regionen, som har fått namnet Viable Business Hub.

Utveckla klimatneutrala industrimiljöer

Samverkansprojektet kom till för att parterna ser ett stort behov av att tillsammans utveckla hållbara, CO2-neutrala industrimiljöer som bidrar till att öka platsens attraktionskraft, stärka företagens konkurrenskraft och minska klimatpåverkan. Framtidens Hållbara Industrimiljöer ska bidra till hållbar utveckling och vill vara ett föredöme för genomförandet av Agenda 2030-målen.

Arbetet ska genomsyras av ett systemperspektiv, vilket innebär att allt arbete ska utgå ifrån effekter på helheten, systemet, och inte bara de enskilda delarna.

Projektets mål

Några av målen med är Framtidens hållbara industrimiljöer är att

  • utveckla en gemensam innovationsprocess med ett positivt CO2-bidrag som genererar hållbara produkter och tjänster. 
  • stärka innovationsförmågan och bidra med kompetens om minskad CO2-belastning samt öka konkurrensförmågan hos små och medelstora företag.
  • ta fram minst 10 st gemensamma utvecklingsprojekt/innovationer som bidrar till ökad hållbarhet
  • utveckla nya koncept, metoder, affärsmodeller och tekniska lösningar inom de fyra fokusområdena Industri 4.0, Energisystemet, Transporter och mobilitet samt Social hållbarhet.
  • bli en global förebild och sprida och kommunicera resultat och lärdomar regionalt, nationellt och internationellt.
  • etablera en varaktig samverkansplattform för utveckling av hållbara industrimiljöer, med långsiktig organisation och finansiering

PARTNERS