Viable Business Hub

Industriföretagen i Västerbotten står inför en rad liknande hållbarhetsutmaningar. Vi kommer mycket längre om vi kan adressera utmaningarna och hitta konkreta lösningar tillsammans.

Viable Business Hub är en nyskapande och omfattande samverkanssatsning, där industriföretag från norra Sverige samlats för att gemensamt arbeta för ökad hållbarhet. Den breda uppslutningen och ett holistiskt perspektiv gör att vi kan åstadkomma stor skillnad. Här kan du läsa mer om våra partners och om projektet Framtidens Hållbara Industrimiljöer, som är vårt stödjande ramverk i uppstartsfasen.

Vi accelererar och faciliterar projekt och aktiviteter som ska ta fram nya koncept, metoder, produkter, tjänster och kunskap som bidrar till ökad hållbarhet och minskad klimatpåverkan. Satsningen har fyra fokusområden: Industri 4.0 (digitalisering och connectivitet), Energisystemet, Transporter och mobilitet samt Social hållbarhet.

Omställning på många plan

Industriföretagen i regionen vill och behöver ställa om till en mer hållbar framtid, och utveckla sitt sätt att arbeta med alltifrån klimatpåverkan till social hållbarhet – ur ett helhetsperspektiv. Men det är inte helt enkelt. Omställningen behöver ske på många plan, och man vet inte alltid exakt hur, eller vilka insatser som gör störst skillnad. 

Men tillsammans kan vi utforska området och hitta konkreta, lönsamma lösningar – och åstadkomma mer i samverkan än vad var och en kan göra själv. Till nytta för regionen, för våra företag, för alla invånare, och för klimatet.

Innehåll i samarbetet:
  • Gemensamma utvecklings- och innovationsprojekt i samarbete mellan stora industriföretag, små och medelstora bolag, offentliga aktörer och forskning
  • Lärande: gemensamma utbildningar, workshops och seminarier
  • Kommunikationsaktiviteter och omvärldsbevakning

Viable Business Hub vill bidra till att stärka våra företags konkurrenskraft, utveckla ekosystemet av aktörer för den smarta hållbara staden, och öka regionens attraktionskraft. Målsättningen är att bli ett globalt föredöme för hur företag i samverkan kan ta sig an komplexa frågor och nå konkreta resultat.

Affärsdriven hållbarhet

Vi anser att företag är en viktig del av samhällstransformationen. Det är när arbetet för hållbarhet sker integrerat med kärnaffären, som företagen skapar förändring som ger positiv effekt på både bolagets lönsamhet och dess bidrag till positiv samhällsutveckling. Genom att använda resurser på ett bättre sätt, effektivisera processer och utveckla ny teknologi blir bolagen en mycket viktig aktör i det större systemperspektivet. De kan bidra med både flexibilitet och snabbhet, samtidigt med långsiktigt fokus och uthållighet.

PARTNERS